Intuïtief Leiderschap

Er zijn natuurlijk al heel veel boeken volgeschreven over leiderschap, maar er is nog heel weinig geschreven over intuïtief leiderschap. Leiderschap waarbij intuïtie een grote rol speelt en bespreekbaar is. Waarom zou je als leider intuïtief willen zijn? Meestal is het zo dat je je intuïtie al toepast, zonder dat je je er bewust van bent. Uit onderzoek blijkt dat hoe ingewikkelder je job, hoe meer je gebruik maakt van je intuïtie. In deze tijd van complexe situaties, snelle ontwikkelingen, informatie overkill en vele onzekerheden heb je het instrument van intuïtie gewoon nodig. Het valt allemaal niet meer te beredeneren. Wat zijn nu de kenmerken van een intuïtief leider (M/V)?

Durf

Een intuïtief leider heeft in meerdere opzichten moed en durf. Hij durft zichzelf te laten zien, kwetsbaar te zijn en dingen “niet te weten”. Hij heeft de  moed om het thema intuïtie bespreekbaar te maken en ieders intuïtieve ingevingen te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Daarmee vergroot hij de kracht van zichzelf én van de mensen om hem heen.

Vertrouwen

Hij is minder gericht op controle en sturen, zowel in- als extern. Door in contact met zichzelf te zijn en te vertrouwen op zichzelf, het proces en de ander ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en een ongewone aanpak.

Zelfkennis

Jezelf kennen (ja, ik blijf het zeggen) is voor iedereen belangrijk en zeker ook voor de intuïtief leider. hij kent zijn leerpunten en valkuilen en is alert op projecties, (voor)oordelen en interpretaties waardoor zijn intuïtieve kracht vertroebeld kan worden.

Balans

Hij weet balans te houden tussen het inzetten van intuïtie en ratio. Hij weet wanneer het een aan de orde is en wanneer het ander aan de orde is en waar het elkaar aanvult, dan wel ondersteunt. Ook is hij in staat om intuïtieve signalen te verifiëren met de ratio. Het een kan niet zonder het ander.

Verbinding

Hij is een “open” systeem, dit betekent dat hij in contact staat met iedereen om zich heen, de wereld, invloeden, ontwikkelingen en alles wat er gebeurt en aan informatie beschikbaar is. In een gesloten systeem is alles vaster en zijn invloeden van buiten niet zo van belang of aan de orde. Dit werkte vroeger goed, maar het maakt je in deze tijd kwetsbaarder. De intuïtief leider wil zich ook echt verbinden met de ander en ziet er de waarde van in. Daarbij vindt hij gelijkwaardigheid (de bijdrage van iedereen is van belang, we leren van elkaar) een voorwaarde. Hij heeft vergaande interesse in andere mensen, hun ontwikkeling, talenten en beweegredenen en leerprocessen. Hij is nieuwsgierig en laat zich graag verrassen. Hij staat open voor feedback en geeft feedback.

Leergierig

Hij weet dat hij niet alles weet en heeft behoefte aan leren, groei en persoonlijke ontwikkeling. Leren over zichzelf, leren van anderen en van het leven. Hij ziet het leven als een mogelijkheid om te groeien en weet tegenslag in zijn voordeel om te buigen en nodigt anderen daartoe ook uit. Missers ziet hij bij zichzelf en anderen als leermomenten.

Rust

Een intuïtief leider neemt de ruimte om tot rust te komen en geeft anderen ook daartoe de gelegenheid. Hij mediteert op zijn eigen manier, durft te dromen en visualiseert de toekomst. Hiermee blijft hij volledig in contact met zijn drijfveren, wensen en mogelijkheden en vindt op die manier uit hoe hij de toekomst vorm kan geven. Hij is er zich van bewust dat zijn gedachten en ideeën de toekomst bepalen.

Zingeving

Hij plaatst alles in het kader van het grotere geheel. Zijn eigen missie klopt met het werk dat hij doet, de waarden van waaruit hij leeft en werkt en datgene wat hij wil bereiken. Hij weet dat alles wat op zijn pad komt bedoeld is om (verder) te groeien. Hij speelt ook een actieve rol in de levens van de mensen om hem heen door ze bewust te maken hiervan. Hij stelt de juiste vragen aan zichzelf en aan anderen. Hij weet dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat alles wat hij geeft ook is wat hij ontvangt.

Kenmerken van de intuïtief leider volgens Koos Hafkamp in het boek Intuïtieve management-vaardigheden (aanrader!): afgestemd op verandering, helder intuïtief oordeel, non-conformistisch ingesteld, flexibel en vlot, toekomstgericht, creatief en innovatief, sterk aanpassingsvermogen, inventief en improvisorisch, behoud van overzicht, nemen van risico, zien van mogelijkheden, spontaan en enthousiast, visionair en ondernemend, vertrouwen op menselijke inzet, mensgericht, tolerantie t.a.v. onzekerheid, sterke overtuigingskracht en bezieling.

En eerlijk is eerlijk, Koos Hafkamp signaleert de volgende zwakke eigenschappen van een intuïtief leider: neiging tot chaos, impulsief, gebrek aan daadkracht, te trendy, onnadenkend, gemakzuchtig, snel maar onzorgvuldig, gevaar van overenthousiasme. Dus voor de intuïtief leider liggen hier de aandachtspunten en uitdagingen!!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*