Intuïtie in business

Kortgeleden sprak ik een manager die werkt in een toppositie bij een van de grootste gemeentes van Nederland. Het gesprek kwam op zijn methodiek om keuzes te maken bij het aanbod van een hoeveelheid complexe offertes. Hij vertelde dat hij hierbij vooral op zijn intuïtie afgaat. Nou, mijn interesse was gewekt en ik heb hem hierover geïnterviewd. Hoe pakt hij dat aan? Hoe communiceert hij hierover? Wanneer werkt het en wanneer niet? En belangrijk: klopt het ook?

Zijn aanpak is ontstaan door tijdgebrek. In zijn werk is er altijd wel wat, dus het lezen van lijvige rapporten lukt niet altijd. Daardoor moest hij wel grijpen naar een andere methode en zo heeft hij ontdekt dat hij én tijd kan sparen én effectief besluiten kan nemen. Een ideale combinatie. Hoe werkt zijn aanpak?

Voordat hij naar een vergadering gaat waarin beslist wordt voor welke offerte wordt gekozen vraagt hij zich een aantal zaken af: Wat is de opdracht? Wat willen wij en op welke manier willen wij dat? Hoeveel geld is er beschikbaar? Welke risico’s zijn er? Welke zaken zijn doorslaggevend in dit geval? Hiermee geeft hij aan dat hij sterk focust op doel en resultaat vóórdat hij gaat selecteren. Vervolgens neemt hij de offertes (vaak lijvig, omdat het om ingewikkelde materie gaat) zeer globaal door, met uitzondering van de aanbiedingsbrief die hij wel helemaal leest. Daarbij, vertelt hij, zet hij zijn rationele overwegingen bewust “uit”, door vooral zijn waarneming te focussen op de reacties in zijn lichaam. Als een offerte goed is, dan voelt hij een “sprankelen, bloeien en opwinding in zijn buik”, waarbij spontaan beelden bij hem opkomen hoe het eruit gaat zien. Vervolgens komt hij tot een keuze waarbij 2 tot 3 offertes overblijven. Die gaat hij wat nauwkeuriger doornemen, maar nog steeds niet heel detaillistisch. Hij ziet snel waar iets niet klopt, of waar hij vragen over heeft en kan dus heel gericht vragen stellen of zijn overwegingen in de groep delen. Dit is het moment dat er een discussie kan ontstaan in de vergadering. Inmiddels zijn de anderen in het team er aan gewend dat dit zijn aanpak is en heeft hij er al behoorlijk respect mee afgedwongen. Op mijn vraag of het wel eens misgaat bij keuzes moet hij bekennen dat dat niet zo is…

Hoe werkt dat nu? Hoe kan het dat hij op basis van zo weinig en vooral globale informatie tot een keuze komt en dit ook nog kan beargumenteren? Zijn visie is, en die deel ik van harte, dat het een mix is tussen ervaring, informatie, patroonherkenning, rationeel denken en intuïtie. Hij heeft ontdekt dat als hij er veel tijd in steekt zijn kwaliteit van keuze maken zelfs minder wordt en er vaak twijfel toeslaat. Zijn collega’s maken vaak dezelfde keuzes, maar dan na dagen onderzoek, na het consulteren van adviseurs, uren lezen, praten en informatie verzamelen en….twijfelen.

Wat zijn de nadelen van deze aanpak? Er ontstaan soms discussies in de vergadering dat hij zo geen keuzes kan en mag maken, waarbij deze mensen dán juist met totaal irrationele argumenten komen om dit kracht bij te zetten. Hij pareert dit door bijvoorbeeld een check door een externe adviseur voor te stellen. Door zijn succes hoeft dit inmiddels niet meer. Ook zijn collega’s vertrouwen zijn oordeel. Er heerst wel een vorm van jalouzie dat hij zó snel en effectief tot een keuze komt.

Voordelen: snelheid, overzicht, meer tijd voor checks in een later stadium van keuzes maken, goede vragen kunnen stellen en door ervaring het beargumenteren van zijn intuïtieve keuzes.

Een paar dagen na ons gesprek liet hij mij weten dat hij wéér gevraagd was, door een heel andere afdeling, om mee te helpen keuzes te maken uit offertes, omdat zijn oordeel zo van belang blijkt te zijn. Als dat geen compliment is!

Kan ik verder nog refereren aan een wetenschappelijk onderzoek onder 1312 managers in 9 landen waaruit blijkt dat 80% van de managers die opereren op hoog niveau hun intuïtie gebruikt bij álle beslissingen en zij geven aan dat dit bijdraagt aan hun persoonlijke succes en het succes van de organisatie als geheel.

Ik kan je helpen om dit waardevolle instrument, dat ieder van ons in zich heeft, verder te ontwikkelen en effectief in te zetten bij het nemen van beslissingen. Neem contact met mij op via info@axia-trainingen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*