Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtig instrument om van elkaars werkervaringen te leren. Het is een gezamenlijke reflectie op het eigen handelen voor professionals en een goede manier om te leren en te werken aan je eigen ontwikkeling.

Door in vertrouwde omgeving aanpak en aannames aan een kritische blik te onderwerpen, deel je met elkaar inzichten en ervaringen. In de bijeenkomsten worden vraagstukken uit de eigen praktijk ingebracht, waarna een proces volgt van onderzoek, bevragen, adviseren, feedback geven en oefenen.

Wat is het doel en de functie van intervisie?

Intervisie heeft tot doel om tot oplossingen en inzichten te komen in de diverse werksituaties. Dit kunnen oplossingen zijn die gaan over het uitwisselen van kennis, het geven van adviezen, het reflecteren en oplossingen die gaan over gedragsveranderingen en alle combinaties daartussen.

De intervisiegroep dient ook als plek voor uitwisseling en bijpraten. Daarnaast geeft intervisie de gelegenheid om aandacht te vragen voor vragen, emoties en overwegingen. Dit verhoogt ieders kwaliteit en professionaliteit, mede op basis van de zelfsturing van de groep.

Intervisie is een vorm van vraaggestuurd leren en brengt jouw persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling. Je werkt met een zelf gekozen vraag, waardoor het commitment en de betrokkenheid bij het proces enorm vergroot wordt.

Hoe werkt het precies?

De intervisie omvat drie hele dagen waarin je met maximaal acht deelnemers gaat werken aan actuele vraagstukken uit jouw dagelijkse praktijk. In de start van elke bijeenkomst brengt iedere deelnemer in de start een vraag in. Op iedere intervisie dag komt elke vraag aan bod en zul je huiswaarts keren met een rugzak vol met informatie, nieuwe zienswijzen, inzichten en bruikbare adviezen en oplossingen voor jouw specifieke probleemstelling.

Bij intervisie wordt gewerkt vanuit een gestructureerd stappenplan waarbij iedere deelnemer kan bijdragen in het proces en de opbrengst aanzienlijk vergroot wordt. Een van de neveneffecten van intervisie is, is dat deelnemers beseffen hoe een gestructureerde aanpak die goed bewaakt wordt werkt en bijdraagt aan een effectief resultaat. Iedereen neemt ook deze inzichten mee en past ze vervolgens toe in de praktijk.

Voor deelnemers die hierin interesse hebben kunnen deze dagen een opstap zijn om zélf intervisie bijeenkomsten in de werkomgeving te gaan begeleiden.
Alles wat in de intervisie behandelt wordt is vertrouwelijk.

Wat levert intervisie op?

  • hulp bij het aanpakken van een probleem
  • inzicht in het eigen gedrag en het effect daarvan
  • effectievere communicatie, beter luisteren en vragen stellen
  • een platform waarin samen open en veilig gewerkt kan worden aan de persoonlijke uitdagingen en complexe vraagstukken
  • leren van elkaar, elkaar ondersteunen, uitwisseling en collegiale advisering
  • vergroten van je bijdrage in een groep en daarin zelfvertrouwen ontwikkelen
  • leren het eigen gedrag zodanig te beïnvloeden zodat de doelen bereikt worden en daarmee belemmerende patronen doorbroken (zelfmanagement)
  • het gevoel niet alleen te staan met een bepaald probleem
  • leren gestructureerd aan een probleem te werken

Je vindt hier meer informatie over het intervisiemodel.

Belangrijke informatie

De driedaagse workshop kost € 449,- excl. BTW en als je tijdig inschrijft is het € 399,- excl. BTW. Dit is inclusief een lunch, koffie, thee en fris.
Data: op dit moment zijn geen nieuwe data gepland.
Tijden: alle dagen starten om 9.00 uur en eindigen om 17 uur
Locatie: Hotel van der Valk, te Urmond, gelegen aan de A2

Bonus

Elke deelnemer ontvangt de intervisiewaaier van Marijke Lingsma & Ger van Doorn. Een mooi naslagwerk met tips, werkwijze en aanpak.
Wil je weten of deze training bij jou past? Bel mij en dan onderzoeken we dit samen.

Aanmelding en inschrijving

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier.

NB: Je kunt je aanmelding niet annuleren, wel kun je iemand in jouw plaats sturen.