Help, wat moet ik doen?

Het omgaan met je eigen intuïtie is niet altijd zo simpel. Wanneer je een écht belangrijke vraag hebt, lijkt het wel of het door je vingers glipt. Je intuïtie is niet helder, of er komen meerdere inzichten tegelijk die strijdig zijn, oftewel: er spelen angsten, vooroordelen en belemmeringen mee die het moeilijk maken contact te maken met je innerlijk. In zo’n geval kan het helpen om een ander te vragen je te helpen hierbij. In een intuïtieve reading krijg je helder wat er allemaal speelt. Een ander is beter in staat om te verhelderen wat er nu precies aan de hand is, omdat die ander niet gehinderd wordt.

Regelmatig begeleid ik mensen die voor een belangrijke beslissing staan en het écht even niet meer weten. Wat ik dan niét doe (heel belangrijk) is aangeven wat de ander moet doen of wat de toekomst brengt. Nee, dat zou betekenen dat ik de verantwoordelijkheid van de ander overneem en dat is nooit goed. Wat ik wél doe is inzicht geven in de situatie. Wat is de reden dat je het antwoord niet weet? Wat kun je van deze situatie leren? Waar liggen je belemmeringen en daarmee je uitdagingen? Door dit uit te pluizen wordt het meestal klip en klaar.

Afgelopen week werkte ik met een inspirerende dame die met de vraag zat of ze op het aanbod van een nieuwe baan in moest gaan. Uit de reading kwam naar voren dat ze er veel voordeel bij had het antwoord niet te vinden, want dit zou op velerlei gebied consequenties hebben (keuze woonplaats, onderhandelen voor een salaris, invloed op relatie). Toen we dit wisten vond ze het antwoord onmiddellijk in zichzelf. Ze wilde de baan heel graag, maar had hulp nodig om met de beslissingen die hieruit zouden voortvloeien om te gaan. Vervolgens hebben we hieraan gericht gewerkt waardoor ze met een heldere keuze de deur uitging, maar ook met ideeën om om te gaan met het gevolg hiervan.

Nog een leuke tip als je zelf aan de slag wilt gaan met een open vraag. Ga rustig zitten en neem de tijd om contact te maken met jezelf en je vraag. Noteer het antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de eerste twee verhalen of gebeurtenissen die bij je opkomen? Het mag ook een verhaal van een ander zijn of iets wat je op tv hebt gezien. Welke specifieke details zie je voor je? Wat valt op? Wat voelt prettig, wat niet? Waar heb je vragen bij?
  • Welke drie activiteiten zou je vandaag het liefst doen (alles mag)?
  • Wat zijn de eerste drie woorden die bij je opkomen?

Breng dit in relatie tot je vraag en neem hiervoor de tijd. Als je het niet goed helder krijgt, vraag een ander om het antwoord te formuleren. Je zult versteld staan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*