7 stappen om Intuïtie succesvol in te zetten bij Innovatie

Het succesvol invoeren van nieuwe producten of diensten is nodig om te blijven floreren. Er is geen behoefte in de markt aan meer van hetzelfde, maar er is behoefte aan diensten en producten die meerwaarde leveren. Intuïtie kan zeer succesvol ingezet worden bij innovatieve processen. In dit artikel wil ik die kant van het innovatieve proces belichten en de rol van intuïtie hierin verduidelijken. En..je kunt er zó mee aan de slag.

Stap 1

Maak tijd om rustig aan dit proces te kunnen beginnen met de gekozen groep mensen. Daarbij is het van belang om contact met het eigen lichaam te maken, want intuïtie spreekt via het lichaam. Ook het voelen van het contact met de ander en het voelen van het contact met het universum (het grote geheel) is van belang. Je kunt ervoor kiezen om samen een meditatie te doen, samen te zingen, elkaar aan te raken, een wandeling te maken of mengvormen daarvan. Als het maar leidt tot een algeheel gevoel van verbondenheid.

Stap 2

Visualiseer de toekomst en gebruik daarbij verschillende technieken. Denk aan tekenen, een collage (visionboard) maken, elkaar verhalen vertellen, het maken van video’s (interview elkaar eens) en het maken van een bouwwerk (metafoor). Durf daarbij te dromen, fantaseren en ja, zelfs te toveren. Alles is mogelijk. Hierdoor kunnen ideeën boven komen drijven die niet gehinderd worden door belemmeringen van welke aard dan ook. Als je het kunt verbeelden, dan kan het ook bestaan.

Stap 3

Verzamel zoveel mogelijk vragen over wat je wilt bereiken en hoe dat zou kunnen. Zowel gesloten vragen als open vragen.  Dit heeft een totaal ander effect als het “zoeken naar antwoorden”. Dus brainstorm in de vorm van vragen. Doordat je nog niet bezig bent met de antwoorden is het mogelijk om deze vragen op te laten borrelen en zonder aarzeling te laten bestaan, de vragen helpen om nieuwe wegen te vinden.

Stap 4

Gebruik toeval bewust in het proces om alle vragen te beantwoorden. Laat je bijvoorbeeld leiden door willekeurig gekozen woorden, tekst uit een boek dat je openslaat, een filmpje op YouTube. En neem alles wat daarbij in jezelf en de ander opkomt serieus. Ga er vanuit dat het geen toeval is wat er op jullie pad komt. Zelf werk ik ook graag met allerlei kaartenspellen en daarbij kies ik een niet voor de hand liggend spel (want meer uitdaging van het denken en voelen). Vraag iemand ook eens die er niets van weet (of wil weten…) naar zijn of haar mening of gouden tip. En breng alles wat er in dit proces opkomt in kaart en leg de relatie naar de antwoorden op de vragen uit stap 3.

Stap 5

Werk met de weerstand die ongetwijfeld in dit proces opkomt. De eerste weerstand ontstaat al bij het idee dat er iets nieuws moet komen. Iedere deelnemer in dit proces ervaart op haar of zijn eigen moment weerstand, soms al voordat het proces begint en daarna kan het terugkomen. Inventariseer alle weerstanden en schrijf deze op. En dit mag ook gaan over weerstanden die vaak taboe zijn als “ik heb er geen zin in”, “hebben we al eens gedaan”, “dit werkt niet” enz. Mogelijk moet dit onderdeel eerder in het proces aan bod komen als de weerstand zó groot blijkt dat de eerste stappen niet gemaakt kunnen worden. Door de weerstand te onderzoeken wordt het mogelijk om uit te vinden wat er wél mogelijk is. Door jezelf de vraag te stellen: “wat zou er gebeuren, of, wat kunnen wij doen als dit idee(deze aanname, dit vooroordeel e.d.) niet zou bestaan?” Het blijkt dat in de praktijk iedereen zijn of haar beste weten bloot legt en daardoor kan het proces hier in een belangrijke stroomversnelling komen. Ervaar daarmee de waarde van weerstand.

Stap 6

Loop heel het proces na en inventariseer wat eruit gekomen is. Zorg dat voor iedereen de informatie toegankelijk is en zichtbaar. Maak lijstjes, overzichten en bespreek samen de resultaten, zonder echter al de stap naar de “realiteit” te maken. Zie het als een wandeling door een onbekend oerwoud waarbij je je steeds laat verrassen door wat er te zien is, te ervaren en wat het doet met je gevoel en verder het nog even te laten. Neem dan een tijd afstand van het geheel door het spreekwoordelijke nachtje erover te slapen of een wandeling te maken of af te spreken de laatste stap een paar dagen later te maken. Tijd is een fantastische manier om het te laten rusten en rijpen. Vertrouw op je innerlijke proces hierbij.

Stap 7

In deze laatste stap wordt de relatie gelegd met de realiteit en ook met het rationele denken. Hierbij mogen feiten, statistieken en berekeningen ingezet worden om verder richting te geven aan de innovatie. De bedoeling van het Innovatieve Intuïtieproces is om het innerlijk kompas ten volle te benutten en om daarna de richting te verbinden met het maken van plannen, vervolgstappen en dergelijke. Mogelijk, bij complexe processen, is het nodig deze 7 stappen vaker te doorlopen voor verschillende onderdelen.

Er is hulp

Wil je begeleiding hierin door een professional die zowel de intuïtieve kant kent en kan inzetten en deze kan verbinden met de rationele kant? Neem dan contact met mij op via info@axia-trainingen.nl

 

 

 

Eén antwoord op “7 stappen om Intuïtie succesvol in te zetten bij Innovatie”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*