Axia Trainingen 2023

De bedrijfsactiviteiten van Axia training en coaching zijn per 1 januari 2023 beëindigd wegens pensioen.

The business activities of Axia training en coaching are ended, because of retirement, as per the 1st of January 2023.