Bedrijfstrainingen

De trainingen die Axia biedt worden ontwikkeld samen met de klant waarbij het te bereiken doel de leidraad vormt. Het gaat om maatwerk, omdat elke omgeving, cultuur en doelstelling een andere aanpak vereist.

In een eerste kennismaking, dit is kosteloos, bespreken we samen wat er speelt, wat er bereikt moet worden, wat er al gedaan is en hoe het komt dat de huidige situatie ontstaan.
Vanuit deze informatie doe ik een eerste mondelinge voorstel. Spreekt dit aan, dan werk ik een offerte uit met daarin meer informatie over doelstelling, werkwijze, programma, tijdpad en benodigde investeringen.
Zo nodig volgen hierin nog wat aanpassingen. Na een akkoord volgt een opdrachtbevestiging ter goedkeuring en kunnen we aan de slag!

Alle trainingen kunnen ook in het engels gegeven worden.

De volgende thema’s kunnen aan de orde komen:

  • zelfmanagement en persoonlijke effectiviteit
  • coachingtools tot en met een coachopleiding
  • aanpak van belemmerende overtuigingen, dit is een praktisch zelfmanagementtool en kan ook onderdeel zijn van een coachopleiding. Deze training biedt Axia ook aan als open training Gedachtenmanagement.
  • intervisie, vraaggestuurd leren met collega’s (biedt Axia ook aan in de vorm van een open training)
  • samenwerken
  • omgaan met conflicten
  • feedback

En alle combinaties hiervan. In de praktijk werk ik altijd vanuit de aanwezige deelnemers en hun specifieke vragen, behoeften en verwachtingen.
De theorie vormt een aanleiding om te gaan leren, maar speelt nooit de hoofdrol. Oefenen, ervarend leren en leren van elkaar staan voorop.